Mali Müşavirler Deliksiz Tatil İstiyor!

GÜNDEM - GENEL (DM) - DEMİRKAN MEDYA | 27.06.2024 - 15:55, Güncelleme: 28.06.2024 - 06:46 11694 kez okundu.
 

Mali Müşavirler Deliksiz Tatil İstiyor!

Zor bir iş yaptıklarını, son 2 yıldır iş yoğunluklarının arttığına dikkat çeken Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMO) Yönetim Kurulu Başkanı Sacittin Hancıoğlu, "Mali Tatil bizim için çok önemli, Mali Tatilden beklentimiz çoktur, hayallerimiz çoktur. Mükellefimizin arayarak "Beni maliyeden aradılar" demeyeceği, maliyecinin arayıp "Şu kişinin defterini bize acil getirin" demeyeceği bir tatil istiyoruz. Deliksiz bir tatil istiyoruz" dedi
35. Yılını Kutladık 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarımıza kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması; bu yıl 02 Temmuz 2024 günü başlayıp, 20 Temmuz 2024  günü sona ereceğini belirten Hancıoğlu sözlerine şöyle devam etti: "Yıllardır verilen mücadele sonucunda çağdaş dünyanın vazgeçilmez unsurlarından biri olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğinin; ülkemizde yasal statüye kavuşmasını sağlayan ve 13 Haziran 1989 tarihinde uygulamaya giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun bu yıl 35. Yılını kutladık. Bu 35 yıllık süreçte; mesleki mücadelemizde emeği geçen Meslektaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor, ebediyete intikal etmiş Meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizler; Üst Birliğimiz olan TÜRMOB’un örgütlenmesi, 79 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası, 8 Yeminli Mali Müşavir Odası ailesi olarak; 5.065 YMM., 125.975  SM.+SMMM. Olmak üzere toplam 131.040  meslek mensubundan oluşmaktayız. Geçtiğimiz 35 yıl içerisinde Meslek Mensuplarımız ülke ekonomisinin gelişimi için çalışmış, ürettiği değeri toplumla paylaşmış, mükellef ile devlet arasında “köprü” görevini üstlenmiş, devletin e-dönüşümünün sağlanması için yürütülen çalışmalarda en ağır görevleri büyük bir toplumsal sorumluluk ve özveri ile yerine getirmiştir".   Mali Tatille İlgili Mücadelemize Devam Edeceğiz "Meslek Yasamızın kabul edilişinden bu yana önemli kazanımlarımız da olmuştur. Bunlardan birisi de; 5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarımıza kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulamasıdır. Her ne kadar arzuladığımız, hayallerini kurduğumuz Mali Tatile kavuşmasak da; biz hayalimizdeki Mali Tatille ilgili mücadelemize devam edeceğiz.  İnanıyoruz ki; çokta ileride olmayan bir tarihte Tam Manası ile bir Mali Tatile kavuşacağız. Hepinizin bildiği gibi Mali Tatilimiz bu yıl 02 Temmuz 2024 günü başlayıp, 20 Temmuz 2024 günü sona erecektir." Mali Tatil Neden Önemli… Hep söyleriz; Bir Mali Müşavir olarak 4 yıllık fakülte, 3 yıllık staj, ve ülkemizdeki en zorlu iki sınavdan başarılı olduktan sonra Ruhsatımızı alabiliyoruz. Ruhsatımızı aldıktan sonra da meslek hayatımızın sonuna kadar hep eğitim aldığımız zor bir süreç yaşıyoruz. Bu kadar zor süreçlerle mesleğimizi sürdürürken; ne yazık ki hak ettiğimiz insani çalışma ve yaşama koşullarından oldukça uzağız. Devletin vergi gelirlerini toplamak ve hükümetlerin çeşitli alanlarda geleceğe yönelik planlamalar yapmak için bazı verilere ihtiyaçlarının olduğu açıktır. Bu verilere ulaşmak, Mali Tablolar haline getirmek oldukça meşakkatli bir süreçtir. Özellikle iki üç yıldır; mali verileri sunmak için çektiğimiz çileyi iyi biliyoruz. Ne yazık ki bu çilenin sorumlusu mali verileri bizlerden isteyen Paydaşlarımızın bir türlü düzeltemedikleri SİSTEMSEL SORUNLARDIR. Bu sorunlar artık dayanılmaz boyutlara ulaşmış, ofislerimizden evlerimize gidememeye başlanılmıştır. Genç meslektaşlarımız meslekten soğumuş, belli yaştaki meslektaşlarımız genç yaşta mesleklerini bırakmaya başlamışlar, mesleğe yönelen gençlerin sayısı her geçen gün azalmaya başlamıştır. Bizlerden kaynaklanmayan sistemsel arızalar yüzünden, zamanında yetiştirmek için aceleyle mali tablolar yapmak istemiyoruz. Daha dinlenmiş olarak işimizi yapmak için TATİL YAPMAK BİZİM HAKKIMIZDIR. "Vergilerin  Bir Ay Sonra Yatırılması Halinde Çok Zorlanır” Görüşü Yersiz Bir Kaygıdır "Şöyle ki; - Hali hazırda mevcut olan mali tatil; gerçek anlamda,  meslektaşlarımızın/ bizlerin faydalanabileceği bir tatil değildir. Meslektaşlarımız, olağan zamanda yaptıkları işleri yine bu dönemde de yapmak zorunda kalmaktadırlar. Gerçek anlamda bir mali tatil olabilmesi için, Temmuz ayında verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin (Haziran ve Temmuz aylarına ait)  Ağustos ayında verilmesi  sağlanmalıdır.  Bu konunun önemini yıllardır anlatmamıza rağmen; önümüze konulan, “Haziran ayına ait beyannamelerin; bir ay sonra Temmuz ayı ile beraber verilmesi ve tahakkuk edecek vergilerin de Temmuz ayına ait vergilerle beraber yatırılması önerimize;  “devletimizin ilgili vergilerin  bir ay sonra yatırılması halinde çok zorlanır” görüşü yersiz bir kaygıdır. Bizim devletimiz her hangi bir aya ait verginin bir ay ertelenmesi halinde zor durumda kalmayacak kadar büyük bir ülkedir. Nitekim geçmişte bu türden ertelemeler çok olmuştur.   Bu bağlamda; Mali Tatilin gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir."  Meslektaşlarımıza Da Yeşil Pasaport Verilmelidir "Muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetleriyle ekonominin en önemli paydaşlarından biri olan meslektaşlarımız; çağın gerektirdiği teknolojik yeterliliğe uyum sağlamış, yurt içi ve yurt dışındaki tüm gelişmeleri izleyerek, yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmışlardır. Bütün bu gayretli çalışmalara karşın, meslektaşlarımızın çözümü son derece basit ve insancıl talepleri ne yazık ki görmezden gelinmiştir. -  Yetkileri sınırlı, sorumlulukları ise geniş olan Mali Müşavirlik Mesleğinin yetki ve sorumluluğunun  dengeli bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.   -  Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir. -  karşın, Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre hizmetin ifa edilmiş olmasından dolayı tahakkuk esasına bağlı tutulmuştur.  Serbest Meslek geliri, Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden de tahsilat esasına bağlanmalıdır. -  Küreselleşen dünyada Avukatlık Mesleğinde olduğu gibi; yabancı sermaye ile birebir çalışan Meslektaşlarımızın da yeşil pasaporta ihtiyaçlarının olduğu açıktır.  Bu manada belirli bir kıdeme sahip olan Meslektaşlarımıza da yeşil pasaport verilmelidir. -  Aday Meslek mensuplarımızın; staj süreçlerindeki vergi ve SSK prim yükleri azaltılmalıdır. -  Mali Müşavirlik Mesleğinin % 20 olan KDV oranı % 10’a düşürülmelidir. -  Meslektaşlarımızın da KOSGEP kredilerinden faydalanmaları sağlanmalıdır." Kemer Sıkma Tedbirlerine Alışmayacağız  Günlerdir Maliyenin dillendirdiği bir Vergi Reformu var. Belli ki henüz bir “ete kemiğe” bürünmediği için ve de basına şümulü sızdırılıp, önce bir korku salıp sonra da geri çekildiğini görüyoruz. Her zaman olduğu gibi yine dar gelirlilerden istenecek kemer sıkma tedbirlerine bizler alışmayacağız. Açıklamamızın sonunda; toplumsal sorunların dışında kalmayan biz mali müşavirler özellikle İsrail’in 8 aydır tüm dünyanın gözlerinin önünde Gazze de uyguladıkları Soykırımı da tekrar lanetliyoruz.  İçimize sinmese de, gerçek anlamda bir tatil olmasa da; Mali Tatilinizi kutluyor, sevdiklerinize ve kendinize zaman ayıracağınız huzurlu bir tatil yapmanızı diliyorum."    
Zor bir iş yaptıklarını, son 2 yıldır iş yoğunluklarının arttığına dikkat çeken Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (ASMO) Yönetim Kurulu Başkanı Sacittin Hancıoğlu, "Mali Tatil bizim için çok önemli, Mali Tatilden beklentimiz çoktur, hayallerimiz çoktur. Mükellefimizin arayarak "Beni maliyeden aradılar" demeyeceği, maliyecinin arayıp "Şu kişinin defterini bize acil getirin" demeyeceği bir tatil istiyoruz. Deliksiz bir tatil istiyoruz" dedi

35. Yılını Kutladık

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarımıza kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması; bu yıl 02 Temmuz 2024 günü başlayıp, 20 Temmuz 2024  günü sona ereceğini belirten Hancıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Yıllardır verilen mücadele sonucunda çağdaş dünyanın vazgeçilmez unsurlarından biri olan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğinin; ülkemizde yasal statüye kavuşmasını sağlayan ve 13 Haziran 1989 tarihinde uygulamaya giren 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun bu yıl 35. Yılını kutladık.

Bu 35 yıllık süreçte; mesleki mücadelemizde emeği geçen Meslektaşlarımıza gönülden teşekkür ediyor, ebediyete intikal etmiş Meslektaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz. Bizler; Üst Birliğimiz olan TÜRMOB’un örgütlenmesi, 79 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası, 8 Yeminli Mali Müşavir Odası ailesi olarak;
5.065 YMM., 125.975  SM.+SMMM. Olmak üzere toplam 131.040  meslek mensubundan oluşmaktayız.
Geçtiğimiz 35 yıl içerisinde Meslek Mensuplarımız ülke ekonomisinin gelişimi için çalışmış, ürettiği değeri toplumla paylaşmış, mükellef ile devlet arasında “köprü” görevini üstlenmiş, devletin e-dönüşümünün sağlanması için yürütülen çalışmalarda en ağır görevleri büyük bir toplumsal sorumluluk ve özveri ile yerine getirmiştir".

 
Mali Tatille İlgili Mücadelemize Devam Edeceğiz

"Meslek Yasamızın kabul edilişinden bu yana önemli kazanımlarımız da olmuştur. Bunlardan birisi de;
5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarımıza kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulamasıdır.
Her ne kadar arzuladığımız, hayallerini kurduğumuz Mali Tatile kavuşmasak da; biz hayalimizdeki Mali Tatille ilgili mücadelemize devam edeceğiz.  İnanıyoruz ki; çokta ileride olmayan bir tarihte Tam Manası ile bir Mali Tatile kavuşacağız. Hepinizin bildiği gibi Mali Tatilimiz bu yıl 02 Temmuz 2024 günü başlayıp, 20 Temmuz 2024 günü sona erecektir."

Mali Tatil Neden Önemli…

Hep söyleriz; Bir Mali Müşavir olarak 4 yıllık fakülte, 3 yıllık staj, ve ülkemizdeki en zorlu iki sınavdan başarılı olduktan sonra Ruhsatımızı alabiliyoruz. Ruhsatımızı aldıktan sonra da meslek hayatımızın sonuna kadar hep eğitim aldığımız zor bir süreç yaşıyoruz. Bu kadar zor süreçlerle mesleğimizi sürdürürken; ne yazık ki hak ettiğimiz insani çalışma ve yaşama koşullarından oldukça uzağız.
Devletin vergi gelirlerini toplamak ve hükümetlerin çeşitli alanlarda geleceğe yönelik planlamalar yapmak için bazı verilere ihtiyaçlarının olduğu açıktır. Bu verilere ulaşmak, Mali Tablolar haline getirmek oldukça meşakkatli bir süreçtir. Özellikle iki üç yıldır; mali verileri sunmak için çektiğimiz çileyi iyi biliyoruz. Ne yazık ki bu çilenin sorumlusu mali verileri bizlerden isteyen Paydaşlarımızın bir türlü düzeltemedikleri SİSTEMSEL SORUNLARDIR.
Bu sorunlar artık dayanılmaz boyutlara ulaşmış, ofislerimizden evlerimize gidememeye başlanılmıştır.
Genç meslektaşlarımız meslekten soğumuş, belli yaştaki meslektaşlarımız genç yaşta mesleklerini bırakmaya başlamışlar, mesleğe yönelen gençlerin sayısı her geçen gün azalmaya başlamıştır.
Bizlerden kaynaklanmayan sistemsel arızalar yüzünden, zamanında yetiştirmek için aceleyle mali tablolar yapmak istemiyoruz. Daha dinlenmiş olarak işimizi yapmak için TATİL YAPMAK BİZİM HAKKIMIZDIR.

"Vergilerin  Bir Ay Sonra Yatırılması Halinde Çok Zorlanır” Görüşü Yersiz Bir Kaygıdır

"Şöyle ki;
- Hali hazırda mevcut olan mali tatil; gerçek anlamda,  meslektaşlarımızın/ bizlerin faydalanabileceği bir tatil değildir. Meslektaşlarımız, olağan zamanda yaptıkları işleri yine bu dönemde de yapmak zorunda kalmaktadırlar. Gerçek anlamda bir mali tatil olabilmesi için, Temmuz ayında verilmesi gereken beyanname ve bildirimlerin (Haziran ve Temmuz aylarına ait)  Ağustos ayında verilmesi  sağlanmalıdır.  Bu konunun önemini yıllardır anlatmamıza rağmen; önümüze konulan, “Haziran ayına ait beyannamelerin; bir ay sonra Temmuz ayı ile beraber verilmesi ve tahakkuk edecek vergilerin de Temmuz ayına ait vergilerle beraber yatırılması önerimize;  “devletimizin ilgili vergilerin  bir ay sonra yatırılması halinde çok zorlanır” görüşü yersiz bir kaygıdır. Bizim devletimiz her hangi bir aya ait verginin bir ay ertelenmesi halinde zor durumda kalmayacak kadar büyük bir ülkedir. Nitekim geçmişte bu türden ertelemeler çok olmuştur.   Bu bağlamda; Mali Tatilin gerçekçi ve yaşanabilir bir şekle kavuşturulması gerekmektedir."

 Meslektaşlarımıza Da Yeşil Pasaport Verilmelidir

"Muhasebe, denetim ve danışmanlık hizmetleriyle ekonominin en önemli paydaşlarından biri olan meslektaşlarımız; çağın gerektirdiği teknolojik yeterliliğe uyum sağlamış, yurt içi ve yurt dışındaki tüm gelişmeleri izleyerek, yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşmışlardır.

Bütün bu gayretli çalışmalara karşın, meslektaşlarımızın çözümü son derece basit ve insancıl talepleri ne yazık ki görmezden gelinmiştir.
-  Yetkileri sınırlı, sorumlulukları ise geniş olan Mali Müşavirlik Mesleğinin yetki ve sorumluluğunun  dengeli bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.  
-  Düzeltme amaçlı verilen beyan ve bildirimlerde ceza uygulamasından vazgeçilmelidir.
-  karşın, Katma Değer Vergisi Kanunu’na göre hizmetin ifa edilmiş olmasından dolayı tahakkuk esasına bağlı tutulmuştur.  Serbest Meslek geliri, Katma Değer Vergisi Kanunu yönünden de tahsilat esasına bağlanmalıdır.

-  Küreselleşen dünyada Avukatlık Mesleğinde olduğu gibi; yabancı sermaye ile birebir çalışan Meslektaşlarımızın da yeşil pasaporta ihtiyaçlarının olduğu açıktır.  Bu manada belirli bir kıdeme sahip olan Meslektaşlarımıza da yeşil pasaport verilmelidir.

-  Aday Meslek mensuplarımızın; staj süreçlerindeki vergi ve SSK prim yükleri azaltılmalıdır.

-  Mali Müşavirlik Mesleğinin % 20 olan KDV oranı % 10’a düşürülmelidir.

-  Meslektaşlarımızın da KOSGEP kredilerinden faydalanmaları sağlanmalıdır."
Kemer Sıkma Tedbirlerine Alışmayacağız

 Günlerdir Maliyenin dillendirdiği bir Vergi Reformu var. Belli ki henüz bir “ete kemiğe” bürünmediği için ve de basına şümulü sızdırılıp, önce bir korku salıp sonra da geri çekildiğini görüyoruz.

Her zaman olduğu gibi yine dar gelirlilerden istenecek kemer sıkma tedbirlerine bizler alışmayacağız.

Açıklamamızın sonunda; toplumsal sorunların dışında kalmayan biz mali müşavirler özellikle İsrail’in 8 aydır tüm dünyanın gözlerinin önünde Gazze de uyguladıkları Soykırımı da tekrar lanetliyoruz.
 İçimize sinmese de, gerçek anlamda bir tatil olmasa da; Mali Tatilinizi kutluyor, sevdiklerinize ve kendinize zaman ayıracağınız huzurlu bir tatil yapmanızı diliyorum."

 
 
Habere ifade bırak !
Habere ait etiket tanımlanmamış.
Okuyucu Yorumları (0)

Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.

Yorum yazarak Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve gollerbolgesigazetesi.com sitesine yaptığınız yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan tüm yorumlardan site yönetimi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.

deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler 2023 https://playdotjs.com/ deneme bonusu veren siteler bahis siteleri deneme bonusu veren siteler